ביטול עסקה
42 .אם ברצונך לבטל עסקת רכישה, עליך להודיע על כך לבעלת האתר בהקדם, לציין את סיבת הביטול
וכן לאמת את פרטי הרכישה כנדרש ע”י בעלת האתר.
43 .בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח באמצעות דואר
אלקטרוני, ותוך מתן החזר כספי ללקוח.
44 .ביטול עסקה עקב פגם במוצר תותר בתוך ארבעה-עשר (14 (ימים ממועד ביצוע האספקה ללקוח,
בתנאים הבאים:
1.44 .הצגת קבלה המעידה על קניית המוצר;
2.44 .המוצר הוחזר לבעלת האתר בשלמותו, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש;
3.44 .הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת ההגעה ללקוח ולא נגרם בשל שימוש בו.
45 .ביטול עסקה בשל חרטה של הלקוח תותר בתוך ארבעה עשר (14 (ימים ממועד האספקה ללקוח,
בתנאים הבאים:
1.45 .המוצר הוחזר כשהוא תקין, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש;
2.45 .הצגת קבלה המעידה על קניית המוצר.
46 .בעסקה לרכישת ביגוד יחולו סעיפים 44 ו-45 לעיל בשינויים האמורים להלן:
1.46 .במקום ארבעה-עשר (14 (ימים התקופה שבה ניתן לבטל את הרכישה הינה שני (2 (ימים.
2.46 .ביטול עסק יתאפשר רק עבור ביגוד שהתווית לא הוסרה ממנו.
47 .למען הסר ספק, לא תתקבל הודעת ביטול עסקה ולא יינתן החזר כספי בגין:
1.47 .מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש; או
2.47 .בגין פריטי הלבשה תחתונה או בגדי ים.
48 .בהחזרה של מוצר ע”פ סעיף 45 לעיל ינוכו %5 מסך העסקה או 100 ,₪ לפי הנמוך מביניהם, כדמי
ביטול.
49 .האחריות להחזרת המוצר אל בעלת האתר מוטלת על הלקוח.
50 .החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי
חברת האשראי. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל.
51 .בנוסף לדמי הביטול כמצוין בסעיף 48 לעיל, רשאית בעלת האתר לגבות מלקוח שביטל עסקה
באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מבעלת האתר ע”י חברת האשראי.
52 .באם רצונך בהחלפת המוצר המוחזר במוצר אחר, בכפוף להחזרת המוצר שנרכש בהתאם לתנאי
סעיפים 44 או 45 לעיל, הנך מתבקש ליצור קשר עם בעלת האתר ולבדוק את היתכנות ההחלפה.
53 .הזכות להחזיר מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג’ לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.
אחריות

×

Powered by WhatsApp Chat

× רוצה להתייעץ איתי?